Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën 

Er werd een partnerschap gesloten in januari 2007 met het oog op de uitvoering van het project tot gedigitaliseerde indexering van de diplomatieke briefwisseling tussen Wenen en Brussel (1740/1748 - 1790). Het project wordt op vruchtbare wijze voortgezet. Ongeveer 200 microfilms (ca. 30.000 opnames) die in het Algemeen Rijksarchief worden bewaard, werden bewerkt en de vereiste controles werden verricht in Wenen.

Universiteit Gent (prof. J. Deploige en Guy De Tré) 

Er werd een akkoord gesloten met deze universiteit met het oog op de productie van nieuwe software die een betere raadpleging van de databank Narrative Sources mogelijk moet maken. Deze databank bevat de verhalende bronnen uit de middeleeuwse Nederlanden (prof. Deploige).

Université libre de Bruxelles 

Er wordt voortgewerkt aan de voorbereiding en editie van de ‘Actes des ducs de Brabant’ (prof. Alain Dierkens en de Heer David Guilardian).

Algemeen Rijksarchief / Société pour le Progrès des Etudes philologiques et historiques

Met beide instellingen heeft de KCG een samenwerkingsakkoord afgesloten om de Bibliografie van de Geschiedenis van België verder te zetten (zie lijst hiernaast)