Diplomata Belgica biedt een kritische overzicht van alle uitgegeven en onuitgegeven diplomatische bronnen uit de middeleeuwse zuidelijke Nederlanden, uitgevaardigd door zowel natuurlijke personen als instellingen. Diplomata Belgica beslaat zowel het hedendaagse België als die gebieden die historisch gezien tot de zuidelijke Nederlanden behoorden, maar vandaag deel uitmaken van Frankrijk, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg of Duitsland. Op dit moment bevat Diplomata Belgica metadata over bijna 35.000 oorkonden in het Latijn, Oudfrans, Middelnederlands en Middelhoogduits, bijna 19.000 integrale transcripties en bijna 5.000 foto’s van originele charters. De databank streeft naar exhaustiviteit voor de periode voor 1250 en zal, in de toekomst, ook laatmiddeleeuws materiaal bevatten zonder evenwel naar volledigheid te streven.

Het Diplomata Belgica-project ontstond in het midden van de jaren 1980, toen de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis het plan opvatte een volledige en digitale herziening te verzorgen van de bekende Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l’histoire de la Belgique, gepubliceerd in elf volumes tussen 1866 en 1971 onder de oorspronkelijke redactie van Alphonse Wauters. Het project leidde tot een nauwe samenwerking met het Comité nationale du dictionnaire du latin médiéval en met het voormalige Cetedoc (Centre de Traitement électronique des Documents) aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve. In 1997 resulteerde dit in de publicatie van de CD-Rom Thesaurus Diplomaticus, verdeeld door Brepols Publishers. Deze CD-ROM biedt een analytisch overzicht van alle diplomatische bronnen (in het Latijn) van tussen ca. 640 en 1200.

Na 1997 bleef de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis nieuwe gegevens verzamelen om de dataset voor de periode 640-1200 verder te verbeteren en aan te vullen en om de collectie daarenboven uit te breiden met de decennia van 1200 tot 1250. Voor de conceptualisering van een nieuwe gegevensstructuur en voor de ontwikkeling van een nieuw relationeel databanksysteem startte de Commissie een samenwerking met de Universiteit Gent in het kader van het project “Sources from the Medieval Low Countries”, gesteund door de Vlaamse Hercules Stichting (2010-2014) en het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies. In vergelijking met de voormalige Thesaurus Diplomaticus is Diplomata Belgica niet alleen open access databank geworden. De collectie bevat nu een verdriedubbeling van het aantal gegevens en tal van nieuwe velden en toepassingen zoals ontelbare hyperlinks en geolokalisatie.

Diplomata Belgica. Les sources diplomatiques des Pays-Bas méridionaux aux Moyen Âge. The Diplomatic Sources from the Medieval Southern Low Countries, Thérèse de Hemptinne, Jeroen Deploige, Jean-Louis Kupper en Walter Prevenier (red.) (Brussel: Commission royale d’Histoire/Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, sinds 2015).