De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis werd opgericht in 1834 (Koninklijk Besluit van 22 juli 1834). Volgens het organiek reglement van 1 april 1976, bestaat haar opdracht erin "de schriftelijke bronnen met betrekking tot de geschiedenis van België op te sporen, te registreren, uit te geven en te onderzoeken, kritische studiën over deze bronnen te publiceren en werkinstrumenten ter beschikking van de geschiedkundigen te stellen".

Sinds 1845, publiceert de Commissie jaarlijks haar Bulletin-Handelingen. Met dit doel heeft zij verschillende reeksen opgestart, die de weerspiegeling zijn van haar uitgavebeleid.
Een gedetailleerd overzicht van alle titels, de inhoudsopgave van de laatste Handelingen en de bestellingsmodaliteiten staan opgenomen in de catalogus van publicaties.

 

Aankondigingen

In 2017 zal de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis haar tweejaarlijkse Prijs Pirenne toekennen aan de auteur (of gezamenlijke auteurs) “van een al dan niet uitgegeven belangrijke editie van teksten die betrekking heeft op de geschiedenis van België en als exemplarisch wordt beschouwd” (art. 1 van het regelement, dat hier kan geraadpleegd worden). We lanceren dus een oproep aan alle geïnteresseerden om hun kandidatuur voor 1 juni e.k. in te dienen bij het secretariaat van de KCG.

 

Nieuwe publicatiesHandelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 181, 2015, 327 p.

  • Jean-Louis Kupper, La notice d’inféodation du comté de Hainaut à l’Église de Liège (1071) (p. 5-31) - Samenvatting

  • Annelies Somers, De statuten van het Gentse Sint-Veerlekapittel (1225-1788) (p. 33-148)) - Samenvatting

  • Antoine Bonnivert, L’attitude ambivalente des évêques de Liège à l’égard des prêteurs lombards aux XIIIe et XIVe siècles : autour d’un acte notarié de 1303 (p. 149-208) - Samenvatting

  • Valerie Vrancken, Opstand en dialoog in laatmiddeleeuws Brabant. Vier documenten uit de Brusselse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk (1488-1489) (p. 209-266) - Samenvatting

C 24.

Bruno COMER,

Paul J. Timbal, « Why the Belgian Diamonds Never Fell into Enemy Hands. May 10, 1940 – June 23, 1940 », Brussel, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2014, 353 p. - 25 € - Samenvatting